Venneforeningen Alrowwad kultursenter

Venneforeningen Alrowwad

Venneforeningen Alrowwad kultursenter ble startet i Stavanger november 2019. Initiativtakerne var Kirsti Haug, Ivar Walde og Torunn Helene Bjørnevik. Alle har vi vært ansatt ved Stavanger Katedralskole i flere år og har gjennom engasjement der hatt kontakt med Aida-leiren og Alrowwad Kultursenter.

Kontakten med Kultursenteret begynte i 2006 etter initiativ fra Stavanger Katedralskole. Etter hvert ble det til sammen 6 videregående skoler i Rogaland som støttet kultursenteret økonomisk. Disse har siden samlet inn ca 300 – 500.000 kroner pr år. I dag er det bare en skole som fortsatt støtter arbeidet økonomisk, Sandnes videregående skole. Dette medfører store utfordringer for senteret - skolenes bidrag var viktig for å holde alle aktivitetene i gang.

Initiativtakerne til venneforeningen ønsker å videreføre det viktige arbeidet som skolene har bidratt med gjennom å etablere en venneforening. Vi har nær kontakt med Dr. Abdelfattah Abusrour, direktør for Alrowwad kultursenter. Han har selv vokst opp i leiren og var på besøk i Stavanger da venneforeningen ble startet.  Han har en klar målsetting og filosofi med arbeidet som han omtaler som ”Beautiful resistance”. Med dette menes motstandsarbeid basert på ikke-vold; dans, musikk, teater og kunst – aktiviteter som myndiggjør barn og unge i den daglige kampen mot okkupasjonen.

Our mission

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse va in eros el.

Our goals

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse va in eros el.

Styremøte hjemme hos Ivar og Olga Walde hvor det ble besluttet å stifte Venneforeningen Allrowad. Ellers på bildet er Kirsti Haug, Torunn Helen Bjørnevik og Dr. Abdelfattah Abusrour.
  • Help children

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in ero.

  • Provide clean water

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros el.

  • Safe housing

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in.